Programma

College 1 - De toekomst van werk(professionals)

15:00 - 19:0016 mei

Een veelheid van digitale technologieën zoals robotisering, kunstmatige intelligentie en industry platforms gaan de komende jaren een steeds grotere invloed krijgen op werk en de werkprofessionals. Er gaat veel veranderen, en niet alleen de hoeveelheid werk dat door technologie wordt overgenomen van de mens. Ook de arbeidsdeling tussen mens en machine, en de rol die werk vervult in het leven van de mens.

In dit college geven we een overzicht van de aankomende digitale technologieën, en samen met de deelnemers ontwikkelen we een visie op de toekomst van werk en de gevolgen hiervan voor de werkprofessional.

Prof. Dr. Bob de Wit - Hoogleraar Strategic Leadership, Nyenrode Business Universiteit.

College 2 - Trends en ontwikkelingen Arbo

15:00 - 19:0023 mei

Strategisch inspelen op veranderingen in werk en organisatie

>Digitalisering van de HR- en Arbodienst ontwikkelt zich exponentieel
>Bedrijven van buiten de sector bieden zich aan om radicale transities door te voeren
>Werknemers zelf veranderen en maken hun carrière onafhankelijk van de werkgever

De robot doet zijn intrede op de werkvloer. We zijn inmiddels vertrouwd met de automatisering van productie en logistieke processen en we ontdekken dat ook de HR-afdeling digitaliseert. De digitale tools zijn beschikbaar en steeds meer bedrijven maken er gebruik van. Andere vormen van periodieke beoordeling, teamvorming en loopbaanplanning doen hun intrede. Arbo-diensten kunnen zich spiegelen aan buitenlandse voorbeelden waarmee zij een digitale strategie kunnen formuleren om nieuwkomers op hun markt te ontmoedigen. Anders kijken naar werk en organisatie en een inspirerend perspectief ontdekken, is een ontdekkingsreis waard.

Prof. Dr. Wim de Ridder - Hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente en directeur van Futures Studies & Managementconsultancy.

College 3 - Analytics: wat levert het op?

15:00 - 19:0030 mei

> Wat is HR Analytics?
> Hoe kunnen we dat toepassen binnen ons Arbo-beleid?
> Wat zijn in de praktijk goede uitwerkingen?

Over Arbo-analytics

HR Analytics is een zich snel ontwikkelend thema binnen HRM. Wezenlijk hierbij is dat wordt vertrokken vanuit een business vraag. Deze wordt vertaald in nadere analysevragen, door gebruik te maken van analysebomen en interrelatiediagrammen. Op basis van evidence-based, of data-driven benaderingen wordt dan zowel een inzicht verkregen in mogelijke samenhangen en achtergronden van specifieke onderwerpen (variabelen) binnen HR, als ook uitzicht op de mogelijke toekomstige situaties. Analytics gaat dus verder dan de klassieke ken- en stuurgetallenbenadering. Het biedt daarmee vaak ook een framework voor het in beeld brengen van effecten van mogelijk beleid (simulaties) om zodoende de achterliggende businessvraag te kunnen beantwoorden.

In het college zal volop aandacht worden besteed aan HR Analytics in algemene zin, en voor de praktische toepassingen hiervan binnen het Arbo-domein.

Dr. Gerard Evers, Directeur van Euro-HRM, een adviesbureau voor economisch personeelsmanagement, en docent bij diverse postacademische opleidingen.  

College 4 - Wetgeving en Rechtspraak bij ziekteverzuim en ongezonde werkdruk

15:00 - 19:006 juni

> Welke arbeidsrechtelijke sancties kun je opleggen als werknemer weigert gehoor te geven aan de veiligheidsinstructies van de werkgever?
>Welke maatregelen kun je als werkgever nemen bij structureel ziekteverzuim en/of tegenvallende prestaties?
> In hoeverre kun je van werknemer eisen dat hij de gezondheidsklachten te lijf gaat?
> En als het dan fout gaat: Met wat voor een claim krijg je dan als werkgever te maken? Uitstap naar arbeidsongevallen en beroepsziekten in het bijzonder burn-out claims.
> Hoe is de rechtspraak en wetgeving op deze gebieden?
> Eerder gestelde vragen en door jullie aangereikte onderwerpen.

Enkele vragen die in dit college aan de hand van literatuur en rechtspraak worden beantwoord. De spreker zal aan de hand van diverse cases de soms complexe materie op interactieve wijze met u doornemen.

mr. Bas van Batenburg - Advocaat gespecialiseerd in Arbeidsrecht en Letselschaderecht, eigenaar Van Batenburg & Pracht Advocaten.

College 5 - Duurzame inzetbaarheid – Duurzame arbeidsparticipatie

15:00 - 19:0013 juni

Duurzame arbeidsparticipatie:

- heeft te maken met bevlogenheid, doelstellingen en leidinggeven

- is geheel afhankelijk van de inzet van de juiste hulpbronnen

- is alleen duurzaam als je kunt blijven participeren...

Prof. Dr. Willem van Rhenen - Hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit.

College 6 - Innovatiekracht en duurzame inzetbaarheid

15:00 - 19:0020 juni

Jeff Gaspersz zal aangeven hoe de ontwikkeling van innovatiekracht op het organisatorische en op het individuele niveau leidt tot een duurzame inzetbaarheid / arbeidsparticipatie. Hij geeft daarbij praktische adviezen die de deelnemers meteen in de praktijk kunnen brengen.

Dit laatste college wordt beëindigd met een ‘connected thinking’ – sessie. De deelnemers gaan naar huis met ruim 100 kansen voor het Arbo-beleid.

Prof. Dr. Jeff Gaspersz - Hoogleraar Innovatie, Nyenrode Business Universiteit

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.